Paulino
Pereiro

Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Real Academia Galega (A Coruña)
Ano de gravación: 2012