Paula
Carballeira

A Percura
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 febreiro de 1990
 Edicións do Cumio. Ilustracións de Francisco Mantecón