Paula
Carballeira

Contatràs II-I
 Poesía
 2012
 Edicións Positivas. Segunda edición con novos poemas e debuxos de X. C. Hidalgo