Nacho
Taibo

Colectivas
Girona (2005)
Lugo (1989)
Sede da Real Academia Galega. A Coruña (1987)