Mónica
Bar Cendón

Mónica Bar Cendón (Vigo, 1962)

Licenciada en Filoloxía Hispánica pola UNED (1988)

Estudos de doutorado, especialidade en Teoría de la Literatura e Literatura Española, UNED (2001-2003)

Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en 2003, co ensaio "Emilia Pardo Bazán no Ateneo de Madrid".

Titulada en Arte Dramático polo Instituto del Teatro de Sevilla, 5ª Promoción (1985-1988)

Posgraduada no Estudio para la formación del actor de Carlos Gandolfo en Bos Aires (1989-1990). Estudos de Perfeccionamento no estranxeiro, Junta de Andalucía.

CAP 1999-2000, pola Universidade de Santiago.

Ámbitos de traballo: Teoría da literatura, crítica teatral e cinematográfica e Teoría e historia do feminismo.

Formei parte do Consello de redacción da revista cultural Festa da Palabra Silenciada dirixida por Mª Xosé Queizán, producida por FIGA e o Concello de Vigo, publicación da que son colaboradora asidua desde 1993.

Publiquei artigos en diversos diarios galegos como La Voz de Galicia, sección Lilith e no Faro de Vigo, na sección Antígona; e algunha colaboración no Guieiro Cultural do semanario A Nosa Terra.

Titulada en Pericia caligráfica, PC nº 210.

[Maio, 2010]