Miro
Villar

Individuais
Rúa dos Loureiros. Compostela (2018)
2012?
Colectivas
Libraría Couceiro. Santiago de Compostela (2018)
Libraría Couceiro. Santiago de Compostela (2018)
Fundación Gonzalo López Abente. Muxía (2011)