Miguel Anxo
Seixas Seoane

Castelao. Construtor da nación. Tomo III. 1940-1950
 Biografía
 decembro de 2021
 Editorial Galaxia. Co Consorcio de Santiago