Miguel Anxo
Seixas Seoane

Castelao. Construtor da nación. Tomo II. 1931-1939
 Biografía
 xuño de 2020
 Editorial Galaxia