Miguel Anxo
Seixas Seoane

Castelao. Construtor da nación. Tomo I. 1886-1930
 Biografía
 abril de 2019
 Editorial Galaxia e Consorcio de Santiago