Miguel Anxo
Seixas Seoane

Ánxel Casal. O editor de Nós
 Biografía
 2009
 Concello de Santiago. Terceira edición corrixida e aumentada