Miguel Anxo
Seixas Seoane

Álvaro Cunqueiro 1911-1981. Unha fotobiografía
 Biografía
 1991
 Edicións Xerais