Medos
Romero

Peixes que esvaraban ao unísono
 Poesía
 outubro de 2020
 A. C. Caldeirón. Premio de poesía Erótica Illas Sisargas en 2019