Marta
Neira Rodríguez

Cómic e literatura
 Ensaio
 outubro de 2022
 Edicións Xerais
 Roig, Blanca-AnaSoto, Isabel