Marta
Neira Rodríguez

A morte e as súas representacións na LIX ibérica e iberoamericana
 Ensaio
 outubro de 2021
 Edicións Xerais. Coordinado por Marta Neira, Blanca-Ana Roig e Isabel Soto
 Roig, Blanca-AnaSoto, Isabel