Marta
Neira Rodríguez

Camiño e peregrinacións na LIX. Compostela no horizonte
 Ensaio
 outubro de 2020
 Edicións Xerais. Coordinado por Marta Neira, Blanca-Ana Roig e Isabel Soto
 Roig, Blanca-AnaSoto, Isabel