Mario
Regueira

Tanxerina
 Poesía
 2006
 Edicións Espiral Maior