Mario
Franco Rodríguez

Terranova. Memorias dun mariñeiro
 Narrativa
 2004
 Editorial Toxosoutos