Marilar
Aleixandre

Onde abrolla o manancial: a paisaxe na raíz do ensaísmo galego
 Ensaio
 marzo de 2023
 Real Academia Galega
 López Sández, María