Marilar
Aleixandre

Polifonías. Voces poéticas contra a violencia de xénero
 Poesía
 2006
 Edicións Espiral Maior