María
Reimóndez

Unha voz, moitas voces. Xela Arias tradutora
 Ensaio (Tradución)
 outubro de 2021
 Edicións Xerais. Edición de María Reimóndez, Ana Luna Alonso e Alberto Álvarez Lugrís