María
Reimóndez

As que rubimos montañas. Poetas etíopes e galegas
 Poesía
 abril de 2012
 Implicadas no Desenvolvemento/Meubook