María
Reimóndez

O meu pecado mortal. O voto feminino e mais eu, de Clara Campoamor
 Tradución (Ensaio)
 xuño de 2019
 Editorial Galaxia. Tradución desde o castelán