María
Reimóndez

Corpos exorbitantes. Rosalía de Castro, tradutora feminista, en diálogo con Erín Moure
 Ensaio
 2017
 Servizo de Publicacións Universidade de Santiago de Compostela. Premio Xohana Torres de Ensaio e Creación Audiovisual