María
Reimóndez

Crónicas desde a India
 Xornalismo (Colección de artigos)
 2004
 Vieiros. Edición en ebook