María
Reimóndez

O coche de carreiras, de Helme Heine
 Tradución (Literatura infanto-xuvenil)
 2003
 Edicións Xerais