María
Reimóndez

A miña luzada iluminaranos a todas
 Poesía
 2013
 Implicadas no desenvolvemento
 Sánchez Arins, Susana