María
Reimóndez

O trasno burlón
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 2006
 Edicións Everest Galicia