María
Reimóndez

A videoconsola
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 2006
 Edicións Everest Galicia