María N.
Soutelo

Con estas sinxelas credenciais (apenas un nome e un par de apelidos), cheguei ao mundo en Montecelo, a mediados de decembro. Lin, lin, lin e acabei por licenciarme en Historia na Universidade de Santiago de Compostela hai xa uns anos. Inicieime na Música dende ben pequena e escollín o violín como instrumento de tortura favorito.

Mesturo os cadernos e os diarios persoais escritos coa miña caótica e terrible caligrafía cos limpos, asépticos e ordenados caracteres das novas tecnoloxías, e semento ideas (que, ás veces, dan froito) no blogue Letra bastarda. Hai tempo que fuxín do incesante ruido sucio dos medios sociais.

Actualmente, teño a inmensísima sorte de poder adicarme de cheo ao mundo do libro, da edición e doutras casualidades.

Na miña traxectoria como poeta salientan:

Código poético (2007, Editorial Sotelo Blanco) - XX Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón (Concello de Dodro).

Diáspora (2012, Acha Escrava Editora).

Nestes días (2014, “Q de VianCadernos”, A Porta Verde do Sétimo Andar, Ed. Nova Galicia Edicións).

A boa filla (2020, Ed. Urutau).

Como convidada, colaborei en publicacións colectivas de poesía:

- “Poesía Contemporánea de Tabeirós- Terra de Montes”, (2005). Editorial Fervenza.

- “Sétimo Andar, Poesía Alén” (2010), co Colectivo de creación A Porta Verde do Sétimo Andar (ed. Nova Galicia Edicións).

- “Poetas con Rosalía V” (2010), da Fundación Rosalía de Castro.

- “Pegadas” (2011), co Colectivo de creación A Porta Verde do Sétimo Andar (ed. Nova Galicia Edicións).

- “Mulheres entre poesía e luita”, (2011), da Assembleia de Mulheres do Condado.

- Revista “DORNA”, nº 34, da USC (2011).

- Homenaxe a Urbano Lugrís, da Nave das Ideas (2011) http://anavedasideas.blogaliza.org/2011/12/17/233/

- “Dairas”, (2011) do IES Manuel García Barros.

- “XXV Aniversario do Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón 1988-2012”, (2012), do Concello de Dodro.

- Boletín nº 3 da publicación francesa Levure Littéraire http://levurelitteraire.com/neves-soutelo/

- “150 Cantares para Rosalía” (Suso Díaz, coord.) http://ow.ly/M7hV300wfZA

- Dez Anos na Porta. Antoloxía poética 2005-2015, Colectivo de creación A Porta Verde do Sétimo Andar.

- Verbo na Arria, Asociación Cultural O Fervedoiro, 2016.

- Aldeas sen voz, Vicente Ansola (fotografía) e vv.aa. (texto), Ed. Canela, 2016.

- OLGA Revista de Poesía Galega en Madrid, nº 3, Xuño 2017.

[Marzo, 2024]