María
López Sández

Paisaxe e nación: a creación discursiva do territorio
 Ensaio
 outubro de 2008
 Editorial Galaxia. Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2007