María
Lado

Campamento Xuvenil A Espiñeira-Boiro (A Coruña)
6º de primaria, 1º ESO
Do 8 de xullo de 2008 ao 9 de xullo de 2008
IES A Paralaia-Moaña (Pontevedra)
2º ESO
Do 5 de maio de 2008 ao 26 de maio de 2008
Campamento Xuvenil A Espiñeira-Boiro (A Coruña)
3º de primaria, 4º de primaria, 5º de primaria, 6º de primaria, 1º ESO, 2º ESO
Do 20 de xullo de 2007 ao 21 de xullo de 2007