María
Lado

Ninguén morreu de ler poesía
 Poesía
 outubro de 2020
 Edicións Xerais. Aldaolado (Lucía Aldao e María Lado)