(1926 - 2015)

María do Carme
Kruckenberg

Dous poemas
 Poesía
 2001