(1926 - 2015)

María do Carme
Kruckenberg

Os límites do arreguizo
 Poesía
 outubro de 2008
 Edicións Espiral Maior