(1926 - 2015)

María do Carme
Kruckenberg

Cantigas de amigo a Ramón G. Sierra
 Poesía
 1972