(1926 - 2015)

María do Carme
Kruckenberg

Poemas sen resposta
 Poesía
 1999
 Edicións Espiral Maior