(1926 - 2015)

María do Carme
Kruckenberg

Alegoría do ensoño ferido
 Poesía
 1992
 Ediciós do Castro