Manuel
Rivas

Libro do Entroido
 Poesía
 1980
 Edicións do Rueiro