Manuel
Rivas

Vivir sen permiso e outras historias de Oeste
 Narrativa (Novelas curtas)
 outubro de 2018
 Edicións Xerais