Manuel
Rivas

O heroe
 Teatro
 outubro de 2005
 Edicións Xerais