Manuel
Rivas

Galicia, Galicia
 Xornalismo
 2001
 Edicións Xerais