Manuel
Rivas

Contra todo isto. Un manifesto rebelde
 Xornalismo
 maio de 2018
 Edicións Xerais