Manuel
Rivas

Contra todo isto. Un manifesto rebelde
 Ensaio
 maio de 2018
 Edicións Xerais