Manuel
Rivas

En salvaxe compaña
 Narrativa (Novela)
 1993
 Edicións Xerais. Premio da Crítica Galega de Creación en 1994