Manuel
Rivas

Do descoñecido ao descoñecido. Obra poética 1980-2003
 Poesía
 decembro de 2003
 Edicións Espiral Maior