Manuel
Rivas

Costa da Morte
 Xornalismo
 xuño de 1998
 Artigo publicado en La Voz de Galicia (7 de xuño de 1998)