Manuel
Rivas

Contos de Nadal
 Narrativa (Relatos)
 decembro de 2003
 Edicións Xerais. Ilustracións de Miguelanxo Prado