Manuel
Rivas

O máis estraño
 Narrativa (Relatos)
 outubro de 2011
 Edicións Xerais