Manuel
Rivas

Episodios galegos. Tempos de esperpento
 Xornalismo
 decembro de 2009
 Edicións Xerais