Manuel
Rivas

A corpo aberto
 Xornalismo
 novembro de 2008
 Edicións Xerais