Manuel
Rivas

Balada nas praias do oeste
 Poesía
 1985
 Sotelo Blanco Edicións